2020-01-06 22:32:54

Javni poziv za modularno stručno usavršavanje za obrazovanje za održivi razvoj

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ organizira modularno stručno usavršavanje za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije. Tri vikend seminara sadržavati će ukupno 6 modula usavršavanja za obrazovanje za održivi razvoj (svaki pojedini vikend seminar obrađuje drugi obrazovni sadržaj koji se nadovezuje na prethodni) . Module će voditi stručnjaci za obrazovanje za održivi razvoj prema priručniku Agencije za odgoj i obrazovanje „Obrazovanje za održivi razvoj“. Usavršavanje je sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatsko-švicarskog programa suradnje a rezultat je projekta SEA-stainability – obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva.  http://www.sea-stainability.com/ .

*Troškovi smještaja i obroka sudionika sufinancirani su iz projekta SEA-Stainability Obrazovanje za održivi razvoj gastronomije i ribarstva.

*Nositelj projekta, udruga LAGUR Galeb će polaznicima svih triju vikend seminara izdati potvrdu o stručnom usavršavanju.

*Broj polaznika je ograničen

 

 

https://www.lagur-galeb.hr/novosti/javni-poziv-za-modularno-strucno-usavrsavanje-za-obrazovanje-za-odrzivi-razvoj/ 

https://www.facebook.com/lagurgaleb/posts/1010712915937105 


Turističko-ugostiteljska škola Šibenik